Typy pohřbů

Poslední rozloučení můžete uspořádat v různém stylu. Obvykle se pozůstalí řídí přáním zesnulého, jeho životním stylem či vyznáním, a také financemi. Pohřební služba vám pomůže se zařízením jakéhokoliv pohřbu.

Jaké typy pohřbů můžete vypravit

  • Tradiční pohřeb s obřadem v libovolném stylu
  • Civilní pohřeb obvykle probíhá ve smuteční síni
  • Na přání může být uspořádán i na jiném místě
  • Církevní pohřeb se odehrává v kostele za přítomnosti duchovního
  • Může se jednat i o pohřeb přímo na hřbitově s duchovním
  • Stále častěji se objevuje pohřeb bez obřadu, tudíž jen kremace
  • Pohřeb žehem může být zakončen například rozptylem popela
  • Možností je mnoho a nejlepší je kontaktovat pohřební službu a vše naplánovat společně s jejími pracovníky

Pohřeb s obřadem

Pohřeb s obřadem může mít nejrůznější formy a může se jednat o civilní i církevní pohřeb. Smuteční obřad běžně předchází pohřbu žehem i pohřbu do země. Někdy je možné i uspořádat obřad až po kremaci. To obvykle v případech, kdy si pozůstalí přejí rozptýlit popel zemřelého a tento rozptyl považují za samotný smuteční obřad. Obřady se většinou konají ve smutečních síních, kostelích, případně na jiných, k tomu určených místech.

Civilní pohřeb

Civilní pohřeb s následnou kremací je u nás ještě stále nejrozšířenějším způsobem posledního rozloučení. Obvykle probíhá civilní obřad ve smuteční obřadní síni, na přání je možné uspořádat poslední rozloučení i jinde. Například u slavných osobností jsou oblíbeným místem divadla a podobně. I po civilním rozloučení v obřadní síni může následovat pohřeb do země, ovšem tato varianta není příliš běžná. Častěji jsou pohřby do země spojeny s obřadem přímo na hřbitově, ještě častěji se pak jedná o pohřby církevní.

Církevní pohřeb

Církevní pohřeb se nejčastěji koná v kostele, ale ne každý pohřeb v kostele musí být církevní. Církevní pohřby se konají i na hřbitovech s obřadem u hrobu. Po církevním pohřbu následuje téměř výhradně pohřeb do země.

Ekonomický pohřeb

Tuto variantu pozůstalí volí v případě, že nedisponují dostatečnou částkou pro tradiční pohřeb, ale chtějí zemřelému dopřát důstojné rozloučení. V ceně tohoto pohřbu zajišťuje Pohřební služba Pegas pronájem obřadní síně včetně řečníka, kremační rakev, jednu kytici na rakev a jeden věnec včetně stuhy, smuteční oznámení 25 kusů, převoz zesnulého, jeho zpopelnění včetně úřední urny a vyřízení úmrtního listu.

Pohřeb bez obřadu

Pohřeb bez obřadu je nejlevnější variantou pohřbu a jedná se v podstatě pouze o kremaci. Na přání pozůstalých je možné provést zpopelnění ve stanovený čas, případně zajistit přítomnost při kremaci. Kremace, neboli pohřeb žehem je u nás častější, než dříve tradiční pohřby do země. Česká republika je dokonce označována za kremační velmoc.

Kremace

Kremace, jinak také zpopelnění nebo pohřeb žehem, se provádí při 1 150°C a trvá asi dvě hodiny. Dnes je kremace běžným a zároveň nejlevnějším způsobem pohřbívání, od rozvoje křesťanství až do roku 1919 u nás byla kremace zakázána. Samotná kremace bývá často označována za pohřeb bez obřadu, který vám pomohou zařídit pracovníci pohřební služby.
Po kremaci si pozůstalí vyzvednou urnu v pohřebním ústavu a mohou s ní naložit, jak uznají za vhodné. Nejčastěji jsou ostatky zesnulých ukládány do hrobů, přičemž obyčejná úřední urna je většinou doplněna obalem na urnu. Urnu s popelem si ale můžete ponechat doma, uložit ji kdekoliv na svém pozemku, stejně jako můžete popel rozptýlit. Rozptyl můžete provést na rozptylové loučce, nebo kdekoliv jinde, ovšem se svolením majitele pozemku. V poslední době se nechává popel také zatavit do skla a podobně. Lidé si tak vytvářejí památky na zesnulé. Před jakýmkoliv nakládáním s popelem se ale raději poraďte se pracovníky pohřební služby.

Pohřeb do země

I když už dnes není pohřeb do země běžným způsobem pohřbívání, pohřební služba vám pomůže i s organizací tohoto typu pohřbu. Pohřbu do země může předcházet civilní i církevní obřad ve smuteční síni, v kostele, i přímo na hřbitově. Rakev s ostatky zemřelého může být do hrobu uložena i bez předchozího obřadu.