Etiketa pohřbu

Pohřeb je emocionálně jednou z nejnáročnějších situací, do které se člověk může dostat. Sama atmosféra pohřbu vám napoví, jek se například na pohřbu chovat, co dělat a co ne. Pravda, oblečení musíte zvolit ještě před pohřbem a možná byste měli koupit květinu. S dalším detaily etikety pohřbu vám pomohou následující řádky.

Jaké zvolit oblečení na pohřeb

Neexistuje žádná psaná norma, která by nám říkala, jak se obléci na pohřeb. Nepsané pravidlo pak upřednostňuje černou a další tmavé odstíny. Některé netradiční pohřby mají ale naopak třeba předepsaný styl oblečení a tam už pak záleží na stylu pohřbu, přání pozůstalých, nebo vašem vztahu k zemřelému. Často se například setkáváme u pohřbů módních návrhářů, že všichni smuteční hosté oblečou něco z jejich dílny, případně u stylistů se snaží napodobit jejich styl.
Pro tradiční pohřeb ale postačí, pokud se obléknete alespoň slušně. Nemusíte mít nutně oblek nebo kostým, společenské kalhoty se ale hodí. Přijatelné jsou i tmavé džíny. Dbejte hlavně na to, abyste se cítili pohodlně a příliš na sebe neupozorňovali. Krátké sukně, odhalená ramen, nebo dokonce holá břicha a příliš hluboké výstřihy jsou nevhodné.

Průběh pohřbu

Průběh tradičního pohřbu bývá s drobnými rozdíly obvykle stejný. Samozřejmě záleží také na typu pohřbu. Zaměřme se na nejrozšířenější, a sice na civilní pohřeb s obřadem ve smuteční síni.

  • Po příchodu do obřadní síně můžete k rakvi položit květinu, pak se posaďte nebo postave na místo, kde byste měli setrvat do konce obřadu
  • Obvykle již při příchodu hraje hudba, běžně pak následuje ještě jedna skladba
  • Po hudebním úvodu je připraven řečník s proslovem a poděkováním, případně více řečníků, recitace básní a podobně
  • Následuje opět hudební produkce a odvoz rakve
  • Někdy rakev zůstává až do konce obřadu, záleží na zvyklostech a přání rodiny
  • V závěru pak probíhají kondolence nejbližším pozůstalým, od kterých se ale v poslední době často upouští

Konkrétní průběh smutečního obřadu se může lišit v souvislosti se zvyky rodiny, přáním zemřelého a podobně. Někdy bývá například vynechán proslov a celý obřad má pouze hudební doprovod. Pokud je obřadu přítomen řečník, obvykle obřadem také provází a vy tak budete vědět, kdy bude co následovat.

Jak se chovat na pohřbu

Nikdo vám nemůže přikázat, abyste na pohřbu plakali a truchlili. Na druhou stranu se to ale očekává alespoň od nejbližších pozůstalých. Každý ale smutek prožívá a vyjadřuje jinak, takže se do ničeho nenuťte. Jediným pravidlem pohřbu je slušné chování, nenarušování obřadu a úcta k zemřelému i pozůstalým.

Hostina po pohřbu

I když už dnes nemá hostina po pohřbu takovou tradici jako dříve, stále se pozůstalí po obřadu scházejí, aby společně sdíleli svůj smutek. V minulosti měli pohřební hostiny enormní rozměry a účastnili se jich stovky lidí, třeba i celé vesnice. Dnes jsou tyto hostiny omezeny spíše na blízké pozůstalé. Pokud se na účasti na hostině necítíte, vaše účast není povinná. Stejně jako nemáte povinnost hostinu organizovat, pokud jste nejbližší pozůstalí. Záleží na vašem uvážení, jestli chcete být s ostatními pozůstalými, nebo raději o samotě.

Děti a pohřeb

Otázky, jak vysvětlit dítěti smrt, co mu říci, jestli ho vzít na pohřeb a mnoho dalších, jsou velice časté a rodiče si s nimi mnohdy neví rady. V dnešní době je smrt vnímána trochu jako tabu a lidé o ní nemluví. Myslíme si, že když se o ní nebude mluvit, prostě tu nebude. Jenže smrt je přirozenou součástí života a tak bychom ji měli vnímat a měli bychom to dovolit i dětem.
Děti přijímají smrt jinak než dospělí a také jinak prožívají smutek. Dítě není necitelné, pokud neprojevuje svůj smutek, pouze je to jeho forma, jak se se ztrátou vyrovnat. Nechte dítě, ať se s tím vyrovná po svém. Nenuťte ho do společnosti ani zábavy, pokud nechce, ale ani ho nevyčleňujte z kolektivu. V těchto chvílích se dítě potřebuje cítit jakou součást rodiny, ne samo a opuštěné.
Truchlete a nechte truchlit i dítě, vysvětlete mu, že pláč uvolňuje. Mluvte s dítětem o smrti, vysvětlete mu, co se stalo, ale nikdy mu nelžete. Netvrďte, že babička usnula, přiznejte smrt a dítě určitě vezměte i na pohřeb. Naučíte je, že tak je to správné a přirozené. Rozhodně se nemusíte obávat, že byste dítěti způsobili nějaké trauma, právě naopak. Se zemřelým se rozloučí a snadněji přijmou fakt, že zemřel.