Nárok na pohřebné

Jako pohřebné je označován příspěvek na vypravení pohřbu. V roce 2008 proběhla změna přidělování pohřebného a od té doby se množí dotazy, kdo má nárok na pohřebné. Nárok na pohřebné má pouze ten, kdo:

  • Vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti
    • Výjimku tvoří dítě mrtvě narozené
  • Vypravil pohřeb osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte

A to v případě, že zemřelá osoba měla ke dni smrti trvalý pobyt na území České republiky.

Kolik je státní příspěvek na pohřeb

Pohřebné je stanoveno na 5.000 korun a to bez rozdílu žadatele. Sociální poměry toho, kdo pohřeb vypravil, se neprověřují.

Více žadatelů o pohřebné

Pokud splňuje podmínky vyplacení pohřebného více žadatelů, kteří doloží vypravení pohřbu uvedeného výše, vyplácí se pohřebné pouze jednou. Vyplaceno bude tomu, kdo podal žádost jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbu a žádost můžete podat okamžitě.