Paragraf na pohřeb

Na situaci, kdy někomu zemře blízký člověk pamatuje i zákon. V Zákoníku práce tak jsou upraveny situace, kdy má pracovník nárok na placené volno a v jakém rozsahu. Obecně lze říct, že nárok na paragraf na pohřeb máte pokaždé, když vám zemře někdo z rodiny, nebo prokazatelně blízká osoba.

Volno na pohřeb partnera nebo dítěte

Pokud vám zemře manžel, druh a nebo dítě, máte nárok na dva dny placeného volna, plus paragraf na pohřeb.

Kdy ještě máte nárok na den volna na pohřeb

Na jeden den placeného volna, případně další den v případě, že osobně zařizujete pohřeb, máte nárok v případě, že jde o úmrtí rodičů, sourozenců, tchána a tchyně, švagra nebo švagrové, stejně jako u snachy a zetě.

Ostatní příbuzní a osoby žijící ve společné domácnosti

Paragraf na pohřeb (na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však jeden den) a jeden den na zařizování pohřbu můžete čerpat také na pohřeb babičky nebo dědečka, stejně jako prarodičů manžela, na pohřeb vnuků a dále osob, které s vámi žili ve společné domácnosti v době svého úmrtí, ať už se jedná o vzdálené příbuzné nebo osoby mimo příbuzenský vztah.

Pohřeb kolegy v práci

Volno na nezbytně nutnou dobu mohou čerpat také ti, kdo se na pokyn zaměstnavatele zúčastní pohřbu spoluzaměstnance.